Регистрација на гласачи

Пријавување за гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат.

Регистрирај се »

Статистика »

Лица за кои се однесува

Оваа регистрација се однесува за лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат.

Потребни документи

При регистрација покрај копија од личната карта, задолжително се доставува и копија од решението за карантин или самоизолација издадено од Државен санитарен и здравствен инспекторат.

Начин на аплицирање

Со цел за полесно прикачување на бараните документи, преопрачуваме веб апликацијата да ја користите од Вашиот мобилен уред со кој при пополнувањето на податоците на едноставен начин може да ги прикачете копиите на документите со сликање на истите.